Büyük Ödül

Aşağıda Mindcell'in register edilmesinde kullanılan kodu görüyorsunuz.

d=1;f=1;n=1;
a=StrToFloat(Edit1->Text);
b=StrToFloat(Edit2->Text);
c=StrToFloat(Edit3->Text);

Veri Girişi

for (e=1;e<a;e++)
for (y=1;y<b;y++)
for (k=1;k<c;k++)
{  d=d+e ; 

   f=f+y ; 

   m=f*k-d*k; 

   n=n+m ;

Döngüler ve işlemler

Edit4->Text=FloatToStr(n);

Sonuç

ÖDÜL

10000$

Burada bitmesi normalde yüzlerce yıl sürecek döngüler mevcut. Yani sonuca ulaşmak için yüzlerce yıl beklemeniz lazım. 

Buradaki döngülerin ne kadar zaman alacağını yaklaşık olarak hesaplamaya çalışalım.

Döngü sayısı = a x b x c olduğuna göre istediğimiz minimum basamak için, yani 12 hane için 100000000000 x 100000000000 x 100000000000 = 1033 tür. Yani 10 33 döngü adımı vardır.

Buda göre her bir adımın alacağı süre ile bu adım sayısını çarparak döngülerin bitmesi için gerekli süreyi bulabiliriz.

10 GHz'lik bir işlemcide saniyede 10000000000 =1010 işlem yapılır. (Bunun sadece cycle sayısı olduğunu ve basit bir toplama için bile çok sayıda cycle gerektiğini hesaba katmıyoruz. Bu hesaba katılırsa sonuç yüzlerce kat fazla olur. Ayrıca sayının büyümesi ile bir işlem için gerekli cycle sayısı da artar.)

10 Ghz'lik makinede bu döngülerin alacağı süre = 1033 /1010 = 1023 saniyedir.

Bunu da yıla çevirirsek 3.17x1015 yıl çıkar.
ÖDÜL 1 (NewMath.exe için alternatif program)

Buradaki matematiksel işlemi bizim örneğimizdeki gibi 1 saniyenin altında bir sürede yapacak bir program yazın. Bunu ilk başarana verilecek olan ödül:

10.000$ 

  • a, b ve c'nin her biri en az 12 basamaklı olacaktır.

 

ÖDÜL 2(MindKey.exe' nin şifrelediği bilgiyi çözecek program)

Görsel şifreleme teknolojisini geçersiz kılacak, yani bu teknoloji ile şifrelenen bilginin şifresini kıracak olana verilecek ödül:

10.000$

Şartlar
  • Kod C++ Builder da yazılmıştır. Siz çözümünüzde herhangi bir programlama dilini kullanabilirsiniz.Program tek bilgisayarda ve tek işlemcide çalışacak
  • Demo programda kullanılan derlenmiş fonksiyonlar bir HEX decompiler kullanılarak yada başka bir şekilde kopyalanıp kullanılamaz.
  • Ödül sonuca ilk ulaşan kişi için geçerlidir.
  • Çözüm konusundaki anlaşmazlık durumunda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

ÖDÜLLER İÇİN SON TARİH : 23 Nisan, 2006

Bu iki ödül dünyadaki herkes için geçerlidir. 

Süre Bitiminden Sonra: Belirtilen tarihe kadar yalnızca birinci soru çözüldü. Detaylı Bilgi

   
   
 

Copyright © 2006 Mindcell.org